U kunt zonder verwijzing van de huisarts bij ons terecht.

De kosten bedragen 80 € (avondtarief 95 €) per oudergesprek/ kindsessie.

Hella van Riet en Lea Grubben zijn aangesloten bij de Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VvvK). Hella Binnendijk is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). 

Kindertherapiesessies worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket, zie de overzichten voor 2019 op www.vvvk.nl / www.de-nfg.nlIndien u bij uw zorgverzekeraar navraag wilt doen over de vergoeding (omdat die afhankelijk is van de door u afgesloten polis), geeft u hun dan behalve uw eigen polisnummer ook de volgende informatie: integratieve kindertherapie valt onder de noemer 'complementair aanvullende zorg’, en vermeld de beroepsvereniging VvvK (dan wel NFG voor Hella Binnendijk) en de koepelorganisatie RBCZ. 

In sommige gevallen is psychologische hulp ook aftrekbaar van de belasting. Informatie hierover is te verkrijgen bij uw eigen belastingadviseur of via de belastingtelefoon.

Verder zijn wij ingeschreven bij de SKJ (www.skjeugd.nl) en het beroepsregister RBCZ/TCZ (www.rbcz.nu). In navolging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn wij ook aangesloten bij een geschilleninstantie, resp. de SCAG (www.scag.nl) en QUASIR (www.quasir.nl). 


Hella van Riet: VvvK lidnummer A-19-247 

NFGrbcz-logo

                        RBCZ/TCZ licentienummer 103177 R

                        KvKnr 58968172

Lea Grubben: VvvK lidnummer A-19-242       

                        RBCZ/TCZ licentienummer 103175 R 

                        KvKnr 58968296

logo-scag

Hella Binnendijk: NFG lidnummer 8822

                        RBCZ/TCZ licentienummer 180586R

                        KvKnr 66495059