Wij hebben in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan als kindertherapeut 'in de basisschool’ en zijn actief in diverse basisscholen op IJburg.

Onze bijdrage kan zijn:
•  coachen van leerlingen in en met de groep (groepsdynamiek), 
•  coachen van individuele leerkrachten,
•  participeren in zorgoverleg/kindbesprekingen ed.,
•  mediating als de communicatie tussen school, leerling en ouders begeleiding behoeft,
•  observeren of begeleiden van individuele leerlingen, ook voor instanties zoals Ouder- en Kind Teams,
    of als onderdeel van begeleiding op school.

Altijd aansluitend op de vraag/ behoefte die er is, en de visie en methodiek van de school!

Voor dergelijke 'schooltrajecten' maken wij afzonderlijke prijsafspraken.