U kunt zonder verwijzing van de huisarts bij ons terecht.

De kosten bedragen 90 € per sessie. In dit tarief zit het volgende inbegrepen: telefoongesprekken tot 20 min. met ouders en/of scholen, voorbereiden van de sessie, dossier bijwerken, mails beantwoorden ed.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). 

Kindertherapiesessies worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket, zie de overzichten op www.de-nfg.nlIndien u bij uw zorgverzekeraar navraag wilt doen over de vergoeding (omdat die afhankelijk is van de door u afgesloten polis), geeft u hun dan behalve uw eigen polisnummer ook de volgende informatie: integratieve kindertherapie valt onder de noemer 'complementair aanvullende zorg’, en vermeld de beroepsvereniging NFG, en de koepelorganisatie RBCZ. 

In sommige gevallen is psychologische hulp ook aftrekbaar van de belasting. Informatie hierover is te verkrijgen bij uw eigen belastingadviseur of via de belastingtelefoon.

Verder zijn wij ingeschreven bij het beroepsregister RBCZ (www.rbcz.nu). En in navolging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn wij aangesloten bij QUASIR (www.quasir.nl). 


Sabine Treffers:   NFG lidnummer 8946

NFGrbcz-logo

                            RBCZ licentienummer 190199R

                            KvKnr 70112053

Hella Binnendijk: NFG lidnummer 8822

                            RBCZ licentienummer 180586R

logo-scag

                            KvKnr 66495059