Onze therapie is kortdurend en meestal afgerond na zo'n zeven à tien sessies.

Opbouw van de therapie:
•  intake-gesprek met de ouders/ verzorgers,
•  gedurende vijf weken individuele sessie van een uur met het kind,
•  voortgangsgesprek met de ouders/ verzorgers,
•  eventueel vervolgsessies en ouderbegeleiding (oudercoaching).

Op verzoek worden ook gesprekken met school of andere relevante betrokkenen gevoerd.

Voor kindertherapie is altijd toestemming van beide ouders nodig. Daarom tekenen wij een overeenkomst aan het begin van de therapie.

Als het kind voor het eerst bij ons komt benaderen wij haar/hem onbevangen en laten haar/hem de ruimte nemen om een eigen manier te vinden om zich te uiten. We hebben allerlei speel-, spel- en knutsel-materialen, en we nodigen het kind uit om, met of zonder woorden, contact te maken en zich te laten kennen. 

In de eerste sessies onderzoeken wij met het kind wat er aan de hand is en op welke manieren we verder kunnen werken aan dat wat nodig is. We bespreken deze bevindingen in een voortgangsgesprek, en stellen samen het doel van de therapie en de ouderbegeleiding/-coaching vast. In de daarop volgende sessies en oudergesprekken staat dit doel centraal.