Als ouder ben u van harte welkom als u

•  vragen rondom het ouderschap en opvoeding wilt onderzoeken (wat geef je onbewust door uit je
    eigen geschiedenis),
•  vastloopt in de communicatie binnen het gezin/ eigen triggers ontmoet,
•  geconfronteerd wordt met eigen dilemma’s, verdriet of rouw waardoor opvoeden moeizaam verloopt,
•  een scheidingsprocedure hebt gestart, of gescheiden bent, en wilt zorgen dat de kinderen er zo min
    mogelijk last
 van hebben,
•  op zoek bent naar persoonlijke begeleiding in de omgang met een kind met speciale behoeften,
•  als ouder eens wilt praten over je kind met iemand die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en
    opvoeding van kinderen.

Het willen kijken naar jezelf als ouder vraagt moed en bereidwilligheid, en biedt tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden tot ontwikkelingen binnen je gezin! De ervaringen die je hebt gehad tijdens je eigen opvoeding zijn van invloed op het opvoeden van je kinderen. Door bewustwording van eigen ontwikkelde patronen kun je gaan ontdekken wat de invloed hiervan is en doelbewust gaan creëren waar jij nu als ouder zelf voor wilt kiezen. 

Oudercoaching is niet hetzelfde als therapie voor ouders. Oudercoaching zal bestaan uit een of meerdere gesprekken, met u alleen of samen met uw partner. Er kan ook worden gekozen voor gesprekken in aanwezigheid van en samen met de kinderen (gezinscoaching).

Naast ouder-/gezinscoaching kan er in gezamenlijk overleg ook besloten worden een individueel therapietraject met uw kind te starten.

U kunt zonder verwijzing bij ons terecht. De kosten bedragen 85 € per gesprek (avondtarief 95 €).